Zeeuwse Opleidings- en Personeelsbelangen

In het jaar 2000 broeide er iets. Er was een idee, een plan. Men werd enthousiaster en het idee groeide verder. De plannen werden concreet. Het enthousiasme werkte aanstekelijk en ineens was er een club van zo’n 15 bedrijven die iets zagen in dit idee: “Een bundeling van de Zeeuwse kennis op het gebied van opleidingen en personeelsvraagstukken. één loketfunctie voor het organiseren van opleidingen”.

Begin januari 2001 was het samenwerkingsverband Zeeuwse Opleidings Belangen, kortom de ZOB een feit. Het netwerk van de bedrijven breidde zich razendsnel uit. Meer dan 100 bedrijven sloten zich uiteindelijk aan bij dit netwerk dat ondertussen de status van een stichting had aangenomen.

De doelstellingen van de ZOB zijn :

 • Inspelen op de (veranderende) opleidingsvraag
 • Het bedrijfsleven vraagt maatwerk
 • Just in time learning
 • Korte tijd tussen vraag en uitvoering
 • ZOB bundelt de vragen van de verschillende participanten waardoor de opleidingskosten omlaag gaan. (cursussen goedkoper, opleidingen in Zeeland, vollere klassen, cursushoppen,etc.)
 • Inspelen op de veranderende arbeidsmarkt
 • In veel beroepen blijft een personeelstekort (denk aan techniek en de zorg)
 • Nieuwe regels voor werkgevers (Poortwachter, Arbeid & Zorg)
 • ZOB informeert en ondersteunt
 • Optimaal benutten van de Zeeuwse kennis
 • Uitwisseling van informatie tussen de participanten
 • Inzetten van ervaring bij cursussen op maat

Alle doelstellingen worden bewerkstelligd vanuit 1 loket. Hier wordt vraag en aanbod verzameld en gematched. Om efficiënt te zijn er overeenkomsten gesloten met een aantal zogenaamde “first suppliers”. De ZOB zet de vragen bij hun uit, houdt de lijnen kort en strak en bewaakt de kwaliteit. In de loop der jaren is het ZOB een krachtige professionele organisatie geworden met een sterke regionale positie.

Fusie ZOB en Samen Scholen

Het initiatief ZOB werd in de regio Zeeuws Vlaanderen overgenomen door de Stichting Samen Scholen. Met de komst van de Westerscheldetunnel in 2003 zijn de lijnen tussen de Zeeuwse regio’s onder en boven de Westerschelde dusdanig kort geworden dat samenwerking een logische stap zou zijn. Beide partijen kwamen begin 2004 overeen samen te zullen gaan werken binnen het project “Eén Loket Voor Zeeland”. Deze samenwerking zou moeten resulteren in de opzet van een virtueel loket voor opleidingsvragen.

Met de opzet van het virtueel loket wordt het volgende beoogd:

 • Het opzetten van een centraal meldpunt ten aanzien van scholingsvragen.
 • Advisering, detachering, loopbaanbegeleiding en-ontwikkeling.
 • Het zeker stellen dat scholingsvragen beantwoord worden binnen een acceptabele termijn.
 • Het ook op langere termijn waarborgen van flexibele, kwalitatief goede scholingsmogelijkheden in de regio Zeeland.

De samenwerking werd tussentijds geevalueerd en alle betrokkenen waren het erover eens dat een fusie voor de hand lag. In het voorjaar van 2005 werd op feestelijke wijze Het Loket opgericht. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is Het Loket ondergebracht bij het Technocentrum in Zeeland. De Doelstelling van het nieuwe loket is om door middel van samenwerking de vraag naar scholing (niet regulier) en loopbaanbegeleiding in de provincie Zeeland effectiever en efficiënter te beantwoorden, en daarmee een bijdrage te leveren aan de versterking van de kennisinfrastructuur van de regio.

Opheffing ZOB

Het Loket vervult een belangrijke schakel tussen ondernemers en onderwijs. Het Loket is echter niet nieuw zoals in de historie van de ZOB reeds is beschreven. Het is een samensmelting van twee Zeeuwse initiatieven, te weten de Stichting Zeeuwse Opleidings- en personeelsbelangen (ZOB) en de Stichting Samen Scholen. Een mooi staaltje van samenwerking dus!

Door de oprichting van “Het Loket” is het ZOB overbodig geworden en wordt daarom gedurende 2006 opgeheven. Ter afsluiting van haar werkzaamheden heeft het ZOB op 10 april 2006 een inspirerende bijeenkomst georganiseerd in het teken van het toekomstig onderwijs in Zeeland met een bijdrage van Mark Rutte, Staatssecretaris Onderwijs en George van Heukelom, gedeputeerde van de Provincie Zeeland.

Opkomst opheffing ZOB

Opkomst opheffing ZOB

Tijdens de opheffingsbijeenkomst heeft het ZOB haar resterende financiële middelen overhandigd aan het goede doel Stichting Leergeld in Vlissingen. De Stichting Leergeld richt zich op ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het betreft gezinnen met financiële problemen die door gebruik van leergeld hun kinderen kunnen laten deelnemen aan onderwijs en buitenschoolse activiteiten. De cheque werd uitgereikt door Staatssecretaris Mark Rutte.

Overhandiging

Overhandiging

> relevante artikelen:


11 apr 2006

Rutte promoot contact onderwijs en bedrijven

Ondernemers moeten voor de klas en leerkrachten moeten eens wat vaker hun gezicht in een bedrijf laten…

lees verder
30 mrt 2006

Restant geld ZOB naar goed doel

Het Loket, onderdeel van Technocentrum Zeeland, krijgt maandag 10 april een duwtje in de rug tijdens een speciale bijeenkomst in…

lees verder