ambassadeur 'glazen plafond'

Ambassadeurs maken zich sterk voor de doorbraak van het ‘glazen plafond’.

Een netwerk van ambassadeurs heeft in 2002 op diverse manieren de doorstroom van vrouwen naar topfuncties trachten te bevorderen. Vijftien prominente topfunctionarissen uit het bedrijfsleven hebben zich vanaf september 2001 een jaar lang sterk gemaakt voor de doorbraak van het ‘glazen plafond’. De resultaten van het netwerk zijn vastgelegd in een handzaam boekwerk met veel tips en valkuilen. De ambassadeurs hebben ondertussen het stokje overgedragen aan een nieuwe groep die onder leiding staat van Gerlach Cerfontaine, president-directeur van de Schiphol Group.

Het netwerk van ambassadeurs is op initiatief van staatssecretaris Verstand en minister Jorritsma tot stand gekomen en past in het streven van het kabinet om het aantal vrouwen in topfuncties te vergroten. Op dit moment is het aandeel vrouwen in het hogere management niet evenredig met het potentieel in het middenkader. Als redenen voor het achterblijven van vrouwen wordt wel de cultuur aan de top genoemd of clichébeelden over de ‘ideale leidinggevende’. Omdat het hier meestal gaat om onzichtbare barrières wordt wel gesproken over een ‘glazen plafond’. Het kabinet streeft, zoals verwoord in het meerjarenbeleidplan emancipatie, naar een stijging van het aandeel vrouwen in het hogere management van het bedrijfsleven van 4 procent nu naar 20 procent in 2010.

De ambassadeurs maken gebruik van hun eigen netwerk en kiezen zelf voor de manier waarop zij hun rol invullen. Dit kan op een groot aantal manieren: het thema aan de orde stellen bij organisaties en fora waarvan zij deel uit maken, het geven van lezingen, het schrijven van artikelen of het bezoeken van bedrijven. De ambassadeurs worden ondersteund door Opportunity in Bedrijf. Deze organisatie adviseert bedrijven die maatregelen willen nemen om het aantal vrouwen in hogere managementfuncties te vergroten. Hier is ook het boek te bestellen met de resultaten van het netwerk.

Naast voorzitter Ewald Kist, voorzitter Raad van Bestuur ING Bank, bestond het netwerk in 2002 uit de volgende personen:

 • de heer Van den Braak
  manager human resources bij Dow Benelux;
 • de heer Van Dalen
  lid van de Raad van Bestuur van DSM;
 • de heer Haverlag
  algemeen directeur Amstel Lease;
 • mevrouw Kwekkeboom-Janse
  directeur van Istimewa Elektro;
 • mevrouw van Lier Lels
  executive vice president van Schiphol;
 • de heer Noorda
  voorzitter van het College van Bestuur van de UvA;
 • de heer Van Schijndel
  directievoorzitter van Interpolis;
 • de heer Smit
  financieel directeur van de Koninklijke Vendex KBB;
 • de heer Starren
  directeur van De Baak;
 • de heer Tesselhoff
  lid van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd Nuts Ohra;
 • de heer Van der Waaij
  directievoorzitter van Unilever Nederland;
 • de heer Wijers
  senior vice president van Boston Consulting Group;
 • mevrouw Zuiderwijk
  algemeen directeur van Pink Roccade.

> relevante artikelen:


31 jan 2003

Start ambassadeursnetwerk

Er komt een nieuw netwerk van ambassadeurs dat de doorstroom van vrouwen naar topfuncties gaat bevorderen. Negentien topfunctionarissen uit het bedrijfsleven en de (semi)overheid gaan zich op initiatief van demissionair staatssecretaris Phoa van Emancipatie en Familiezaken en demissionair staatssecretaris Wijn van Economische Zaken vanaf maart 2003 een jaar lang sterk maken voor de doorbraak van het ‘glazen plafond’.

lees de volledige tekst
12 jul 2002

Vrouwenambassadeur

Op initiatief van de overheid spanden het afgelopen jaar een aantal topbestuurders van grote Nederlandse ondernemingen zich in om vrouwen…

lees verder
06 jun 2002

Topmanagers helpen vrouwen naar de top

Veertien topmanagers (elf heren en drie dames) uit het bedrijfsleven gaan zich het komende jaar persoonlijk inzetten om meer vrouwen in hun eigen top te krijgen.

lees de volledige tekst